he-ILen-US

Plenty Filters

מסנני סל ורשת לנוזלים וגז

חברת Plenty Filters היא חברה רב לאומית שגאה בהיסטוריה הארוכה שלה מאז 1790. כיום השם PLENTY מוכר בעולם כולו כשם נרדף להנדסה ברמה גבוהה ומוצרים אמינים. חטיבת מוצרי הסינון של Plenty מציעה פתרונות סינון לתעשיות בכל העולם שכוללים מסנני סימפלקס ודופלקס, ייצור ביציקה או פבריקציה, מסננים עם ניקוי עצמי ועם שטיפה לאחור, מסננים לגז בלחץ גבוה ועוד. כל המוצרים מוצעים במגוון רחב של חומרי מבנה ותקנים.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

מסנני Simplex ללחץ נמוך ובינוני
Download
מסנני Filmet להגנה על מוני זרימה
Download
מסנני Duplex קטנים
Download
מסנני Duplex גדולים
Download
מסננים עם ניקוי עצמי
Download
מסננים עם שטיפה לאחור
Download
מסננים בפבריקציה לקטרים גדולים
Download
מסננים זמניים
Download
כל הזכויות שמורות 2013