he-ILen-US

PMP Corporation

שיפוץ מכלולי מנפקות דלק מכל הסוגים

משימתה המוצהרת של חברת PMP Corporation הינה לספק מוצרים משופצים שמתפקדים טוב יותר ממוצרים חדשים.
חברת PMP איננה סתם מתקנת מכלולי ציוד. הם מייצרים מחדש את כל המכלול.
חברת PMP מייצרת מחדש את כל סוגי הציוד לניפוק דלק: מונים, משאבות יניקה, מחשבים מכאניים, מדפסות, משאבות ואקום למשוב אדים ועוד.
חברת PMP מספקת מוצרים אמינים מאז 1950 ומצליחה לעמוד במשימתה ע"י נהלים ממוסדים ומפורטים לטיפול בכל מוצר המיוצר מחדש על ידם.
מטרתה של חברת PMP הינה לצמצם עד למינימום החזרות מוצרים ולמקסם את אורך חיי העבודה של מוצריהם בשטח.


אתר הספק

כל הזכויות שמורות 2013