he-ILen-US

PWM

שילוט מחירים ומסרים אלקטרוני

חברת PWM הינה היצרן ומוביל השוק היחיד בענף תחנות הדלק הבינלאומי המתמחה בייצור שלטי מחירים ושלטי מסרים אלקטרוניים עבור תחנות דלק וחנויות נוחות. כמעט כל תחנת דלק על כבישי גרמניה ומספר רב של חברות דלק רב לאומיות בארה"ב ואירופה עושות שימוש בשלטי מחירים ומסרים אלקטרוניים של PWM כעמודי מצגת כדי לשגר ללקוחותיהם מידע על מחירים ושירותים שונים. יותר מ-22,500 שלטים אלקטרוניים מהווים את הבסיס למכירות מוצלחות, נאמנות לקוחות, ונראות גבוהה של התחנה.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

שלטי מחירים Luxxor בטכנולוגית LED
Download
מודולים של שלטי מחירים ל"שתילה" בעמודי פרסום
Download
שלטי מסרים Profitboard בטכנולוגית LED
Download
כל הזכויות שמורות 2013