he-ILen-US

Rhino Process Equipment™

מלכודות לפיגים, מתקני שילוח לפיגים, מכסי פתיחה מהירה לצנרת ולמיכלים בלחץ גבוה

חברת ™Rhino Process Equipment, שהיא מותג רשום של קבוצת Ergil, מתמחה בהנדסה וייצור של מכלי לחץ, מכסים לפתיחה מהירה, מערכות שילוח לפיגים ומערכות ללכידת פיגים, משתקים להפחתת רעש מצנרת ומחליפי חום. לחברה ניסיון של 25 שנה בביצוע פרויקטים מסובכים ועמידה בלוחות זמנים החל מתכנון ראשוני ועד לייצור וגימור סופי. מפעלי החברה בתורכיה והסניפים ברחבי אירופה והמזרח התיכון הינם הבסיס המאפשר מתן פתרונות יעילים וחסכוניים לצורכי הלקוחות.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

התקני שילוח וקבלה של פיגים
Download
מערכות מושלמות לטעינה ופריקה של פיגים
Download
מכסי פתיחה מהירה לצנרת ולמיכלים בלחץ גבוה
Download
כל הזכויות שמורות 2013