he-ILen-US

Risbridger Ltd

מוצרים ייחודיים לתשתית תחנות דלק – מונעי מילוי יתר האמינים ביותר הניתנים לבדיקה

חברת Risbridger היא חברה פרטית שנוסדה ב-1922, מתמחה בתכנון וייצור מוצרים הנדסיים ייחודיים, ומחויבת לתכנון ופיתוח מוצרים לתחנות דלק שמסייעים להגנה על איכות הסביבה והופכים את תחנת הדלק למקום בטוח יותר למבקרים ולעובדים.

מערכות הומוגניות המתוכננות לאפליקציה הספציפית הינן בהכרח יעילות יותר, אך חברת Risbridger גם לוקחת בחשבון את הצורך בהתקנה באתרים קיימים בנוסף ליעילות בתפעול וקלות ההתקנה והשימוש.

חברת Risbridger מייצרת את שסתום ה- RIS-STOP למניעת מילוי יתר. שסתום זה הינו השסתום הטוב והאמין ביותר הקיים בשוק. השסתום מתאים למילוי בגרביטציה או בלחץ (עם משאבה) וניתן לבדיקה מלאה תוך כדי עבודה במיכל ללא צורך בפירוקו.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

שסתום "3 למניעת מילוי יתר RIS-STOP-3P
Download
הוראות התקנה ובדיקה לשסתום RIS-STOP-3P
Download
שסתום לשחרור אוויר במהלך מילוי מיכל
Download
טופס להגדרת תצורה רצויה של שסתום RIS-STOP-3P
Download
שסתום "2 למניעת מילוי יתר RIS-STOP-2SF
Download
תקן אנגלי להתקנה תפעול ותחזוקה של מערכות מישוב אדים שלב II בתחנות דלק
Download
כל הזכויות שמורות 2013