he-ILen-US

Titan Industries, Inc.

ציוד להזרקת תוספים בקווי דלק ובגשרי מילוי

חברת Titan Industries מספקת ציוד להזרקת תוספים, ציוד לשידור אלחוטי של נתונים, ומערכות אספקת תוסף לכל העולם. חברת Titan הינה המוביל העולמי המוכר באספקת פתרונות יעילים וחסכוניים של ציוד לטיפול בתוספים באפליקציות של דלק וכימיקלים.
מגוון המוצרים כולל סוגים שונים של ציוד להזרקת תוספים; מזרקי תוספים, ערכות שאיבה, משאבות, מונים, ציוד לשידור אלחוטי, מערכות ערבוב לאתנול וביו-דיזל, ועוד.
חברת Titan Industries הייתה הראשונה בעולם בהמצאת ובשיווק מספר רב של פטנטים וטכנולוגיות חדשניות. חברת Titanהיא מוביל עולמי בפיתוח טכנולוגיות חדשות כדי לתת מענה לצורכי הציוד בתחומים בהם היא פועלת.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

פרוספקט מוצרים כללי
Download
מזרק לתוספים ProPAC-3
Download
מזרק לתוספים safTpac
Download
ערכות לשאיבת תוספים
Download
מתקנים לערבוב (Blending) אתנול בבנזין
Download
כל הזכויות שמורות 2013