he-ILen-US

Velcon Filters, Inc.

מסננים/מפרידי מים לדלק ודס"ל; ציוד סינון לתעשייה ו

חברת Velcon משרתת מגוון של שווקים בכל רחבי העולם עם מבחר רחב מאד של מוצרים לסינון נוזלים. המקטע העיקרי של פעילותה של חברת Velcon הינו אספקת מוצרים לסינון טיהור והסרת מים מדלק סילוני בכל שרשרת האספקה, מבתי הזיקוק ועד למתדלקות המטוסים. חברת Velcon הינה מובילת שוק עולמית באספקת מוצרים אלו. חברת Velcon מציעה גם מגוון רחב של מסננים לתעשייה עבור שמנים הידראוליים ושמני סיכה, וכן פתרונות סינון וייבוש עבור שמן טרנספורמטורים למשק החשמל ולתחנות כוח.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

פרוספקט מוצרים כללי
Download
עקרון פעולת מסנן/מפריד מים
Download
מסננים/מפרידי מים אנכיים
Download
מסננים/מפרידי מים אופקיים
Download
מסננים/מפרידי מים בתקן API/IP 1581 מהדורה חמישית
Download
אלמנטים לעיבוי מים מתוך דס"ל (קואלסר)
Download
VCA - מכשיר לאנליזה של איכות דס"ל
Download
ציוד סינון לתעשייה
Download
כל הזכויות שמורות 2013