he-ILen-US

Ashcroft

מדי לחץ סניטריים


במשך למעלה מ-150 שנה, מוצרי ®Ashcroft קובעים את הסטנדרטים של דיוק, איכות ואמינות במדידת טמפרטורה ולחץ.

עם מוצרים שמתאימים לכל אפליקציה, מדי הלחץ, מכשור למדידת טמפרטורה, מתגי, פוסקי ומשדרי הלחץ והטמפרטורה של ®Ashcroft נדרשים במפרטי לקוחות בכל העולם שסומכים על מוצרים אלו באפליקציות התובעניות ביותר. 


בתהליכים כימיים, בתי זיקוק, תחנות כוח, ואפליקציות תעשייתיות, המותג של ®Ashcroft הוא התקן התעשייתי לביצועים ואמינות.
חברת Ashcroft מייצרת גם כן קו מוצרים מושלם של שעוני לחץ סניטאריים עבור תעשיות הפרמצבטיקה, הביו-טכנולוגיה, סינון, מזון וחלב, עם מחברים לפרוק מהיר ומשטחי דיאפרגמה מלוטשים לרמה הגבוהה ביותר.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

מדי לחץ סניטריים לתעשיות הפרמצבטיקה וביו טכנולוגיה
Download
מדי לחץ סניטריים להתקנה בצנרת עם חיבורי מכשור סניטרי
Download
שעוני לחץ סניטריים עם משדר נתונים
Download
כל הזכויות שמורות 2013