he-ILen-US

Century Group

מגשי איסוף דליפות דלק למסילות רכבת

חברת Century Group מציעה את המערכות לאיסוף דליפות במסילות רכבת המהפכניות והחדשניות ביותר כדי לסייע לצרכנים להיות קשובים לצורכי ההגנה על איכות הסביבה. מערכות ה- ®Enviropan של Century מוצעות במגוון תצורות וחומרי מבנה כדי לענות על צורכי הלקוחות לאיסוף דליפות במסילות.
ע"י יישום טכנולוגיית קו ראשון, בשילוב עם החומרים העדכניים ביותר, חברת Century גרמה למהפכה באופן שבו הלקוחות בענף התחבורה המסילתית מטפלים ומתייחסים כיום לנושא. מערכות ה- ®Enviropan מוכרות כיום ע"י הרשויות המקומיות, האזוריות, והממשלתיות בארה"ב כמוצר הטוב ביותר בטכנולוגיה זמינה
(Best Available Technology) שהיא גם היעילה והחסכונית ביותר כאשר מדובר במערכות איסוף דליפות במסילות.


אתר הספק

מסמכים על מוצר

פרוספקט מגשי איסוף דליפות מ-HDPE
Download
הוראות התקנה למגשי איסוף דליפות
Download
שרטוט איזומטרי של מגשי איסוף דליפות
Download
כל הזכויות שמורות 2013