he-ILen-US

CG Thermal

מחליפי חם מגרפיט וקרמיקה (סיליקון קרביד - SIC )

חברת CG Thermal הינה חברה ממוקדת, מונעת טכנולוגית, ומוכוונת פתרונות המייצרת מחליפי חום הנבנים בהתאמה לצרכים מגרפיט וקרמיקה. לעובדיה הבכירים של CG Thermal יש ניסיון מצטבר של מעל ל-125 שנה בתכנון וייצור של מוצרים אלו ודומיהם. ניסיון זה והמחויבות לשרת את צורכי התעשייה הכימית באים לידי ביטוי בפעילות חברת CG Thermal.

חברת CG Thermal פועלת במפעל ייצור בשטח של קרוב ל-3,000 מ"ר במדינת אוהיו בארה"ב, והינה יצרנית/ספקית של מגוון שירותים טכניים מלא, עם יכולות עצמיות של תכנון תרמי ומכאני. כל היחידות מתוצרת CG Thermal מסופקות עם אחריות תפקודית ומכאנית.

כדי לענות על הצרכים של תהליכים קריטיים, כל יחידה מתוכננת, מיוצרת ונבדקת לעמוד בסטנדרטים פנימיים גבוהים במיוחד של ייצור ואיכות. כל יחידה גם עומדת בתקני התעשייה המקובלים כגון ASME, TEMA, ו-ASTM.

חברת CG Thermal מספקת פתרונות מתוכננים בקפידה עם ערך גבוה לתעשיית הכימיה התהליכית העולמית, פתרונות המבוססים על הטכנולוגיות המובילות בגרפיט, קרמיקה ותכנון תרמי במחליפי החם והציוד הכימי תהליכי המוצעים על ידה.מסמכים על מוצר

פרוספקט מוצרים ויכולות חברת CG Thermal
Download
גרפיט וקרמיקה - חמרים וברירות
Download
כל הזכויות שמורות 2013