he-ILen-US

CP Pumpen AG

משאבות עם הנעה מגנטית: מתכת, טפלון, קראמיקה, מתכת מצופה טפלון ומשאבות סטריליות / היגייניות

מאז 1948 מייצרת חברת CP Pumpen משאבות צנטריפוגאליות באיכות יוצאת מין הכלל.
חברת CP Pumpen מציעה משאבות מגנטיות ללא אטמים ומשאבות לתהליכים כימיים עם אטמי ציר עבור התעשיות הכימיות, פרמצבטיות, ביו טכנולוגיה, מזון ותעשיית הנייר.

קורוזיה, שפשוף, וחלקיקים בנוזל אינם מהווים כל בעיה למשאבות CP Pumps. בנוסף למשאבות לכימיקלים הנבנות מפלב"מ וסגסוגות מיוחדות, חברת CP Pumpen מציעה משאבות מחמרים פולימריים (טפלון) וקראמיים.
סדרת המשאבות החדשה MKP-Bio עומדת בדרישות FDA, A3, ו- GMP ומציעה פיתרון מצוין לאפליקציות היגייניות/סטריליות בתעשיות הפרמצבטיקה, ביו-טכנולוגיה והמזון.

משאבה מתנקזת מאליה זו עם צימוד מגנטי תוכננה בהתאם להמלצות EHEDG ועומדת בדרישות התקן של VDMA 24332 ו- EN 12462
צוות העובדים המסור של CP Pumpen עומד מאחורי השרות המיומן והפתרונות האינדיבידואליים בתכנון הנדסי, ותכנון מערכתי וכן לשרות לאחר המכירה, והם להוטים להתמודד עם היישומים המאתגרים ביותר של הלקוחות.


 אתר הספק


מסמכים על מוצר

פרוספקט כללי
Download
משאבות במבנה מלא מ-PTFE עם צימוד מגנטי (ללא אטם)
Download
משאבות מחומר מבנה קראמי עם צימוד מגנטי (ללא אטם)
Download
משאבות מחומר מבנה מתכתי עם צימוד מגנטי (ללא אטם)
Download
משאבות סטריליות מסדרת MKP-Bio עם צימוד מגנטי
Download
כל הזכויות שמורות 2013