he-ILen-US

DCI Marketing

אביזרי נוחות ושילוט לתחנות דלק

DCI Marketing - מתכננים ויצרנים של מוצרים מגוונים לשרות הלקוח ולקידום מכירות בשטח תחנת
  הדלק.

מוצרים:

  • מתקני נוחות לשרות הלקוח במגוון עיצובים וצבעים.
  • מתקני שרות לניקוי שמשות בעיצוב חדש להתקנה על עמודי הגג.
  • מסגרות לשלטים מתחלפים בראש המנפקת 
  • מאפשרים פרסום ממוקד של מוצרים ושירותים בנקודת התדלוק להגדלת היקף המכירות בחנות הנוחות.
  • שלטי מסרים מיידיים - להתקנה על כל צינור תדלוק.
  • מאפשרים פרסום ממוקד של מוצרים ושירותים בנקודת התדלוק להגדלת היקף המכירות בחנות הנוחות.
  • פחי אשפה מעוצבים במגוון חומרי מבנה צבעים ועיצובים.


אתר הספק


כל הזכויות שמורות 2013