he-ILen-US

EBW

שסתומים, מגבילי שפיכה, שוחות קטנות וכו'

חברת EBW מייצרת מגוון רחב של מוצרים ואביזרים לתחנות דלק כולל: שוחות לאיסוף שפיכות יתר, שוחות לציוד ומכסים, התקנים למניעת מילוי יתר, ציוד למישוב אדים בעת מילוי מכלי התחנה, מגופים ואביזרים שונים לצנרת הולכת דלק, מגופי גזירה לסגירת חרום, אקדחי תדלוק ידניים, אביזרים שונים למיכלי אחסון דלק על ותת קרקעיים.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

שסתום גזירה בחרום מתחת למנפקת
Download
התקן למניעת מילוי יתר של מכלים תת-קרקעיים
Download
מחבר עם שסתום אל חוזר לפינוי אדים
Download
שוחות בגדלים שונים לציוד תת קרקעי
Download
מכסים למדידי גובה במיכלים
Download
שוחות "5 גלון" לאצירת שפיכות יתר
Download
כל הזכויות שמורות 2013