he-ILen-US

Baillie Tank Equipment

אטמים לגגות צפים ומערכות ניקוז לגגות צפים

חברת BTE מתכננת ומייצרת באיכות הנדסית מוקפדת אטמים ראשיים ומשניים לגגות צפים, מערכות ניקוז ומערכות אספקת קצף כיבוי לגגות צפים וכן גם יניקות צפות, ומקפים (Skimmers) מפלדה, פלב"מ ואלומיניום. חברת BTE מייצרת גם סדרת מפרקים כפולים ייחודיים (SwingMaster) עבור יניקות צפות במגוון קטרים מ-"8 ועד "36.

אתר הספק

מסמכים על מוצר

מערכות ניקוז מבוססות פרקים גמישים לגגות צפים
Download
שרטוט של מערכת ניקוז מפרקית לגגות צפים
Download
מפרקים מבוססי מיסב כפול ליניקות צפות
Download
מבט אנימציה 360º של מפרק מיסב ליניקות צפות
Download
כל הזכויות שמורות 2013