he-ILen-US

Emco Wheaton UK

שסתומים למילוי תחתי, פינוי אדים וזיווד אחר למכליות כביש

חברת Emco Wheaton UK הינה מוביל השוק העולמי בייצור אביזרים וציוד נלווה למכליות להובלת דלק. הציוד של Emco Wheaton עומד בכל תקני הבטיחות הבינלאומיים והמפרטים המחייבים בתעשיית הדלק כגון API, ADR, ו-CEN.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

שסתום חרום פניאומאטי לתחתית תא המעלית
Download
שסתום אוורור לראש המיכלית
Download
מתאם API לטעינה תחתית של המכלית
Download
פרוספקט מערכת אלחוטית להובלת תאים חתומים
Download
תיאור מפורט של מערכת הובלת תאים חתומים
Download
כל הזכויות שמורות 2013