he-ILen-US

Expansion Joint Systems Inc.

מחברי התפשטות לבתי זיקוק ואפליקציות של פצחן קטליטי

באם זה גז, אוויר, מים, קיטור, פטרוכימיה או כל חומר אחר, הסיכויים הם טובים שהוא זורם דרך מחבר התפשטות שסופק ע"י EJS. כאחד מיצרני מחברי ההתפשטות המובילים בעולם, חברת EJS מספקת מגוון רחב של מחברי התפשטות ממתכת ואריג לחברות מובילות בזיקוק, פטרוכימיה, תחנות כוח, יצרני ציוד מקורי, ורוב התעשיות האחרות. חברת EJS מבינה את הצורך להישאר בקדמת הטכנולוגיה בעולמנו זה, והצורך לפתח פתרונות יעילים יותר.
לחברת EJS יש כיום אישור תקן ASME עדכני ל- Section VII, Division1 U & R והחברה גם מאושרת ע"י UOP.
הציודים לעיצוב הפרופיל ולריתוך בהם משתמשים לייצור מחברי ההתפשטות של EJS משולבים בתוכנת עיצוב תבניות CAD כדי לייצר מוצרים מהר יותר, בעלות נמוכה יותר ובאיכות הגבוהה ביותר שניתן.
חברת EJS מייצרת מגוון רחב ביותר של מחברי התפשטות ומכלולי צנרת בטווח קטרים של בין 75 מ"מ ל-5 מטר ולטמפרטורות תהליך של 160ºCועד ל- 1370ºC. לחצי העבודה של מוצרים אלו נעים מוואקום מלא ועד ל- 138 Bar. ניתן לקבל גם מחברים חד שכבתיים, רב שכבתיים, עם טבעות שורש, עם טבעות השוואה, ומחברים טורואידים. כל מחברי ההתפשטות של EJS מתוכננים לכל הפחות לעמידה בתקן העדכני ביותר של EJMA.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

פרוספקט כללי על החברה ומגוון מוצריה
Download
מחברי התפשטות לפצחן קטליטי
Download
מחברי התפשטות לצנרת פליטה של טורבינות גדולות
Download
מחברי התפשטות לשסתומי שחרור לחץ קיטור
Download
כל הזכויות שמורות 2013