he-ILen-US

Highland Tank

מפרידי דלק / מים

הביצועים, החוזק המכאני, התאימות לדלקים שונים, והעמידות בקורוזיה, מעמידים את מפרידי השמן/מים של חברת Highland ברמה שאין דומה לה, עם אלפי התקנות של מפרידים ברמת ביצועים גבוהה אצל לקוחת מסחריים בכל רחבי העולם. למפרידים מוגני הפטנט של Highland יש היסטוריה מוכחת של אמינות.
המפרידים של Highland קלים לתחזוקה, מטפלים במגוון רחב של מוצרי דלק ושמנים ומוצעים במגוון רחב ביותר של דגמים וגדלים.
כל המפרידים המוגנים של Highland מסופקים עם אחריות מותנית של 30 שנה כנגד קורוזיה וכשל מבני.

מסמכים על מוצר

מפרידי דלק / מים גליליים
Download
מערכות ניטור למפרידי דלק / מים
Download
שרטוט טיפוסי של מפרידי דלק / מים גדולים
Download
מדריך למשתמש בעברית למפרידי Highland
Download
כל הזכויות שמורות 2013