he-ILen-US

IMMI

מדידים מולטי פונקציונליים (גובה, נפח, מסה, טמפרטורה) למכלי אחסון דלק

הצוות הבינלאומי של מהנדסים מומחים, טכנאים ומנהלים מסחריים של חברת IMMI מיישם מו"פ ייחודי בשטח של מדידת גובה ומסה.
המדיד המולטי פונקציונאלי של חברת IMMI המכונה MTG (שמשווק ביבשת אמריקה ע"י חברת GSI) הוכח כמערכת המתקדמת ביותר מסוגה בעולם, שנותנת ללקוחות מידע ייחודי לגבי פרמטרים רבים במיכל מעבר לנתוני הגובה והטמפרטורה המסורתיים. מדידי ה-MTG הותקנו במאות אפליקציות בכל מיני סוגי מיכלים ומוצרים ובכל תנאי מזג אוויר.


לאתר הספק


מסמכים על מוצר

משפחת מוצרי MTG
Download
פרוספקט של מדיד ה-MTG מסדרת 3000
Download
הסבר גרפי על עיקרון הפעולה של מדיד דגם 3012
Download
השוואה בין מדיד MTG לשיטות מדידה אחרות
Download
בקר משופר E/TGI עם ממשק למדידים
Download
כל הזכויות שמורות 2013