he-ILen-US

Koch-Glitsch UK, Koch-Otto York®

דמיסטרים, לוכדי ערפל, ומעבי טיפות / ממזגי טיפות (קואלסרים)

חטיבת טכנולוגיית ההפרדה ®Koch-Otto York שהיא קבוצה עסקית במסגרת קונצרן Koch-Glitsch LP, מספקת ציוד לסילוק ערפל עבור הפרדת גז מנוזלים, הפרדת נוזלים מנוזלים, וכן מתקנים לטיפול בזרמי אדים, לבסיס נרחב של תעשיות כולל כלור אלקאלי, הזרמת גז בצנרת, איכות אוויר בתוך מבנים, פטרוכימיה, תחנות כוח, ייצור נייר, מתקני זיקוק וחומצה גופרתית.
חטיבת Koch-Otto York מציעה קו מוצרים מלא, כולל סבכות תיל, ממזגי טיפות, מצעי סיבים, לוכדי טיפות מסוג שברון ומתקנים להפצת גז, לאפליקציות כגון עמודות ספיגה, מקרצפים, מלכודות נוזלים, מתקני אידוי, בקרת פליטות מזהמים, ואפליקציות כלליות לסילוק ערפל. ניתן לקבל את המוצרים במגוון רחב של מתכות, חמרים פלסטיים ותרמו פלסטיים, וחומרים פלסטיים מחוזקים בסיבים.
החל מתכנון הנדסי דרך פבריקציה, התקנה, אתחול תהליך, ושרות לקוחות, Koch-Otto York באמצעות הפריסה שלה בכל רחבי העולם, מציעה ללקוחות רכישה ממקור אחד של כל צורכי ההפרדה שלהם.


לאתר הספק

מסמכים על מוצר

קטלוג מוצרים לסילוק ערפל
Download
מיזוג טיפות נוזלים-נוזלים
Download
מסלקי טיפות ®FLEXIFIBER
Download
מסלקי טיפות ®FLEXICHEVRON
Download
כל הזכויות שמורות 2013