he-ILen-US

Morgan Brothers Company

איים למשאבות בתחנות דלק

שורשי האיכות של חברת Morgan Brothers Company כיצרן של מוצרי פלדה נטועים הרחק בשנת 1907 בה היא נוסדה. לחברה יש מוניטין כיצרן הוותיק, בעל הכישורים ובעל הניסיון הרב ביותר בייצור ואספקה של מוצרי פח בארה"ב מפלדה, פלב"מ ואלומיניום.
חברת Morgan Brothers הינה היצרן המוביל בארה"ב בייצור תבניות מפלדה לאיי תדלוק עבור תחנות דלק.


לאתר הספק

כל הזכויות שמורות 2013