he-ILen-US

Nuova Giungas

מחברי צנרת מבודדים

חברת Nuova Giungas הינה ספק מוביל בתכנון, פיתוח וייצור של מחברי חיוץ מונוליתיים לתשתיות של דלק, גז ומים. המורשת של חברת Nuova Giungas מבוססת על יצירתיות ופיתוח ברמה הגבוהה ביותר שמוגשמים בייצור של סדרת מוצרים ופתרונות עבור המשימות הקשות ביותר.
לחברת Nuova Giungas יש מוניטין בכל העולם כספק לפרויקטים החשובים, והיוקרתיים ביותר, ובתנאי התהליך והשטח הקשים ביותר.


אתר הספק


מסמכים על מוצר

מחברי חיוץ מונוליתיים ללחץ נמוך (10 Bar)
Download
מחברי חיוץ מונוליתיים ללחץ בינוני (25 Bar)
Download
מחברי חיוץ מונוליתיים ללחץ גבוה (64 Bar)
Download
מחברי חיוץ מונוליתיים ללחץ גבוה מאד (100 Bar)
Download
כולא ברק למחברי חיוץ
Download
כל הזכויות שמורות 2013