he-ILen-US

איכות הסביבה

אל. בי. אל. טריידינג בע"מ פעילה בתחום אספקת ציוד להגנת הסביבה ומציעה מוצרים רבים להגנה על מקורות המים והאוויר מזיהום.

החברה מתמחה באספקת ציוד למניעת זיהום מקורות המים מדלקים.
•  גילוי ומניעת דליפות מצנרת ומיכלים תת קרקעיים.
•  צנרת ושוחות מפיברגלס העמידות בפני קורוזיה.
•  צנרת תת קרקעית כפולה להולכת דלקים.
•  ציוד ניטור לצנרת ומיכלים תת קרקעיים עם דופן כפולה.
•  מפרידי שמן/מים.
•  מערכות ניטור והתראה למפרידי שמן/מים.
•  ממבראנות למיכול משני ושלישוני של מיכלים ומערכות דלק.

ציוד למניעת זיהום אוויר כולל...
•  קו מוצרים מושלם לאיסוף, הולכה, ומניעת פליטה של אדי דלק בכל שרשרת האספקה של מוצרי דלק. מאיסוף האדים במהלך תדלוק הרכב בתחנת הדלק ועד למיצוי הדלק מתוך אדים אלו במסוף האחסנה.
•  מגוון רכב של מוצרים למניעת פליטה של אדי דלק לחלל האוויר ממיכלי אחסנה במסופי דלק. גגות צפים, אטמים לגגות צפים, כיסויים לצינורות מדיד ורגלי תמיכה של גגות צפים, גגות גיאודטיים, וציוד ניטור.

החברה מעורבת גם בנושא דלקים חליפיים ומציעה ציוד לתדלוק רכב בדלקים אלטרנטיביים כגון גפ"מ, ציוד לטיפול בביו דיזל ועוד...

כל הזכויות שמורות 2013