he-ILen-US
3Si גגות ומבנים מודולרים לתחנות דלק
3Si
גגות ומבנים מודולרים לתחנות דלק
להרחבה
A W Hudson מוצרים למניעת פליטות אדים מגגות צפים.
A W Hudson
מוצרים למניעת פליטות אדים מגגות צפים.
להרחבה
ACM מחליפי חום למים טהורים ומחוללי מים וקיטור טהורים לפרמצבטיקה; ייצור מכלי לחץ מיוחדים, משחנים, מחליפי חום פלטות, ועוד
ACM
מחליפי חום למים טהורים ומחוללי מים וקיטור טהורים לפרמצבטיקה; ייצור מכלי לחץ מיוחדים, משחנים, מחליפי חום פלטות, ועוד
להרחבה
Alfons Haar שסתומים גלגלות מונים וזיווד למתדלקות
Alfons Haar
שסתומים גלגלות מונים וזיווד למתדלקות
להרחבה
Applicazioni Techniche כיסוי אוגנים ומגופים להגנה מפני נזילות ורסס של נוזלי תהליך
Applicazioni Techniche
כיסוי אוגנים ומגופים להגנה מפני נזילות ורסס של נוזלי תהליך
להרחבה
APT צנרת גמישה תת קרקעית ושוחות למשאבות
APT
צנרת גמישה תת קרקעית ושוחות למשאבות
להרחבה
ASAHI AV מגופים פלסטיים: כדוריים, דיאפרגמה, פרפר ואל-חוזרים. אטמים מצופי טפלון
ASAHI AV
מגופים פלסטיים: כדוריים, דיאפרגמה, פרפר ואל-חוזרים. אטמים מצופי טפלון
להרחבה
ASCO Filtri בתי מסנן וסננים (גופי סינון) תעשייתיים; מסננים סניטריים
ASCO Filtri
בתי מסנן וסננים (גופי סינון) תעשייתיים; מסננים סניטריים
להרחבה
Ashcroft שעוני לחץ ומדי טמפרטורה ; מדי לחץ סניטריים
Ashcroft
שעוני לחץ ומדי טמפרטורה ; מדי לחץ סניטריים
להרחבה
Baillie Tank Equipment אטמים לגגות צפים ומערכות ניקוז לגגות צפים
Baillie Tank Equipment
אטמים לגגות צפים ומערכות ניקוז לגגות צפים
להרחבה
Banlaw Pipeline Pty Ltd תדלוק של ציוד מכאני הנדסי ורכבות בספיקות גבוהות
Banlaw Pipeline Pty Ltd
תדלוק של ציוד מכאני הנדסי ורכבות בספיקות גבוהות
להרחבה
Baum Kunststoffe GmbH צנרת ואביזרים מפלדה מצופי טפלון, ומחברי התפשטות מטפלון
Baum Kunststoffe GmbH
צנרת ואביזרים מפלדה מצופי טפלון, ומחברי התפשטות מטפלון
להרחבה
Blue 1 מערכות ניפוק תוסף AdBlue למשאיות
Blue 1
מערכות ניפוק תוסף AdBlue למשאיות
להרחבה
Blueline Technologies אטמים למעברי צנרת בשוחות
Blueline Technologies
אטמים למעברי צנרת בשוחות
להרחבה
Cameron מגופים להפרדה מוחלטת (B&DB) מגופים כדוריים ומגופי פרפר, שער, אל-חוזרים ופקק לדלק וגז, תעשיות כימיות ופטרוכימיות, ותעשיית תהליך
Cameron
מגופים להפרדה מוחלטת (B&DB) מגופים כדוריים ומגופי פרפר, שער, אל-חוזרים ופקק לדלק וגז, תעשיות כימיות ופטרוכימיות, ותעשיית תהליך
להרחבה
Carter Ground Fueling ראשי תדלוק בלחץ, ושסתומי הידרנטים
Carter Ground Fueling
ראשי תדלוק בלחץ, ושסתומי הידרנטים
להרחבה
Century Group מגשי איסוף דליפות דלק למסילות רכבת
Century Group
מגשי איסוף דליפות דלק למסילות רכבת
להרחבה
CG Thermal מחליפי חם מגרפיט וקרמיקה (סיליקון קרביד - SIC )
CG Thermal
מחליפי חם מגרפיט וקרמיקה (סיליקון קרביד - SIC )
להרחבה
Cim-Tek Filtration מסננים לדלק במערכות תדלוק לרכב
Cim-Tek Filtration
מסננים לדלק במערכות תדלוק לרכב
להרחבה
CP Pumpen AG משאבות עם הנעה מגנטית: מתכת, טפלון, קראמיקה, מתכת מצופה טפלון ומשאבות סטריליות / היגייניות
CP Pumpen AG
משאבות עם הנעה מגנטית: מתכת, טפלון, קראמיקה, מתכת מצופה טפלון ומשאבות סטריליות / היגייניות
להרחבה
DCI Marketing אביזרי נוחות ושילוט לתחנות דלק
DCI Marketing
אביזרי נוחות ושילוט לתחנות דלק
להרחבה
Dürr Technik משאבות ואקום למישוב אדי דלק
Dürr Technik
משאבות ואקום למישוב אדי דלק
להרחבה
ELAFLEX צנרת גמישה ומחברי התפשטות לדלק לתדלוק רגיל ולמישוב אדים Stage II; צנרת גמישה ומחברי התפשטות מגומי ומגומי מצופה טפלון לכימיקלים ; צנרת גמישה לדס"ל ; אק
ELAFLEX
צנרת גמישה ומחברי התפשטות לדלק לתדלוק רגיל ולמישוב אדים Stage II; צנרת גמישה ומחברי התפשטות מגומי ומגומי מצופה טפלון לכימיקלים ; צנרת גמישה לדס"ל ; אק
להרחבה
Emco Wheaton Canada אקדחי תדלוק למטוסים והליקופטרים
Emco Wheaton Canada
אקדחי תדלוק למטוסים והליקופטרים
להרחבה
Emco Wheaton Gmbh זרועות מילוי ואביזרים נלווים לדלק וכימיקלים לטעינת מכליות כביש, זרועות מילוי ימיות, מדרגות בטיחות ויניקות צפות
Emco Wheaton Gmbh
זרועות מילוי ואביזרים נלווים לדלק וכימיקלים לטעינת מכליות כביש, זרועות מילוי ימיות, מדרגות בטיחות ויניקות צפות
להרחבה
Emco Wheaton UK שסתומים למילוי תחתי, פינוי אדים וזיווד אחר למכליות כביש
Emco Wheaton UK
שסתומים למילוי תחתי, פינוי אדים וזיווד אחר למכליות כביש
להרחבה
Ergil Storagetech נשמים, פתחי אדם, מכסי מדידים, בולמי להבה ואביזרים למכלי אחסון דלק
Ergil Storagetech
נשמים, פתחי אדם, מכסי מדידים, בולמי להבה ואביזרים למכלי אחסון דלק
להרחבה
Euragglo S.A.S קומפקטורים ומכונות ל- Briqueting
Euragglo S.A.S
קומפקטורים ומכונות ל- Briqueting
להרחבה
Excel מנפחי אויר אלקטרוניים
Excel
מנפחי אויר אלקטרוניים
להרחבה
Expansion Joint Systems Inc. מחברי התפשטות לבתי זיקוק ואפליקציות של פצחן קטליטי
Expansion Joint Systems Inc.
מחברי התפשטות לבתי זיקוק ואפליקציות של פצחן קטליטי
להרחבה
FE PETRO FRANKLIN FUELING SYSTEMS FE Petro משאבות טבולות לדלק ומגלי נזילות מכאניים לצנרת
FE PETRO FRANKLIN FUELING SYSTEMS
FE Petro משאבות טבולות לדלק ומגלי נזילות מכאניים לצנרת
להרחבה
Fibrelite שוחות למכלים מפיברגלס ומכסים לשוחות אדם מפיברגלס
Fibrelite
שוחות למכלים מפיברגלס ומכסים לשוחות אדם מפיברגלס
להרחבה
Fluid Transfer International מתדלקות דס"ל ועגלות תדלוק נגררות
Fluid Transfer International
מתדלקות דס"ל ועגלות תדלוק נגררות
להרחבה
FPP Meters מוני זרימה לתעשייה
FPP Meters
מוני זרימה לתעשייה
להרחבה
Fusibond צנרת מצופה PVDF לתעשיית האלקטרוניקה
Fusibond
צנרת מצופה PVDF לתעשיית האלקטרוניקה
להרחבה
Gammon Technical Products Inc. ציוד דגימה, בדיקה, הארקה וניפוק דס"ל
Gammon Technical Products Inc.
ציוד דגימה, בדיקה, הארקה וניפוק דס"ל
להרחבה
Gespasa משאבות ומונים קטנים לניפוק דלקים ותדלוק ציי רכב
Gespasa
משאבות ומונים קטנים לניפוק דלקים ותדלוק ציי רכב
להרחבה
Hansaconsult Ingenieurgesellschaft mbH מערכות לגילוי דליפות מצנרת תת קרקעית ; מערכות לגילוי דליפות מצנרת בשדות תעופה
Hansaconsult Ingenieurgesellschaft mbH
מערכות לגילוי דליפות מצנרת תת קרקעית ; מערכות לגילוי דליפות מצנרת בשדות תעופה
להרחבה
Healy ציוד למישוב אדים שלב II
Healy
ציוד למישוב אדים שלב II
להרחבה
Heise מכשור למדידת לחץ בדיוק גבוה
Heise
מכשור למדידת לחץ בדיוק גבוה
להרחבה
Hewitt USA צנרת גמישה מגומי לדלק ולאפליקציות ימיות
Hewitt USA
צנרת גמישה מגומי לדלק ולאפליקציות ימיות
להרחבה
Highland Tank מפרידי דלק / מים
Highland Tank
מפרידי דלק / מים
להרחבה
Holz Rubber Company, Inc. מחברי התפשטות מגומי, מסועי סרט ואביזרים למסועים
Holz Rubber Company, Inc.
מחברי התפשטות מגומי, מסועי סרט ואביזרים למסועים
להרחבה
Husky אקדחי תדלוק, סוויבלים ומנתקים
Husky
אקדחי תדלוק, סוויבלים ומנתקים
להרחבה
Hydranautics ממבראנות לטיפול במים
Hydranautics
ממבראנות לטיפול במים
להרחבה
IMMI מדידים מולטי פונקציונליים (גובה, נפח, מסה, טמפרטורה) למכלי אחסון דלק
IMMI
מדידים מולטי פונקציונליים (גובה, נפח, מסה, טמפרטורה) למכלי אחסון דלק
להרחבה
INCON מערכות לניהול מלאי דלק במכלים ומגלי נזילות אלקטרוניים לצנרת בתחנות דלק
INCON
מערכות לניהול מלאי דלק במכלים ומגלי נזילות אלקטרוניים לצנרת בתחנות דלק
להרחבה
Inox Tech צינורות מרותכים מסגסוגות עמידות בקורוזיה בקטרים גדולים
Inox Tech
צינורות מרותכים מסגסוגות עמידות בקורוזיה בקטרים גדולים
להרחבה
Johnson Screens מסננים תעשייתיים, זיווד פנימי לריאקטורים ומסכי סינון לענף המים
Johnson Screens
מסננים תעשייתיים, זיווד פנימי לריאקטורים ומסכי סינון לענף המים
להרחבה
Kleiss & co פיגים לניקוי צנרת, משלחים ומלכודות לפיגים
Kleiss & co
פיגים לניקוי צנרת, משלחים ומלכודות לפיגים
להרחבה
Koch Knight LLC 	ציוד לעמודות ייבוש כלור. מילוי עמודות עמיד בקורוזיה
Koch Knight LLC
ציוד לעמודות ייבוש כלור. מילוי עמודות עמיד בקורוזיה
להרחבה
Koch-Glitsch UK ציוד לעמודות זיקוק: מגשים, מילוי, תמיכות למילוי
Koch-Glitsch UK
ציוד לעמודות זיקוק: מגשים, מילוי, תמיכות למילוי
להרחבה
Koch-Glitsch UK, Koch-Otto York® דמיסטרים, לוכדי ערפל, ומעבי טיפות / ממזגי טיפות (קואלסרים)
Koch-Glitsch UK, Koch-Otto York®
דמיסטרים, לוכדי ערפל, ומעבי טיפות / ממזגי טיפות (קואלסרים)
להרחבה
Korema מחברי התפשטות מאריגים לטמפרטורות גבוהות לארובות ומערכות תהליכיות
Korema
מחברי התפשטות מאריגים לטמפרטורות גבוהות לארובות ומערכות תהליכיות
להרחבה
Labkotec Oy מפסקי גובה ומכשור להתראת גובה
Labkotec Oy
מפסקי גובה ומכשור להתראת גובה
להרחבה
Lewis Pumps משאבות אנכיות, משאבות זווית וברזים לגופרית מותכת, חומצה זרחתית וגופרתית
Lewis Pumps
משאבות אנכיות, משאבות זווית וברזים לגופרית מותכת, חומצה זרחתית וגופרתית
להרחבה
Lightnin מערבלים עיליים תחתיים ומערבלי צד לתעשייה התהליכית
Lightnin
מערבלים עיליים תחתיים ומערבלי צד לתעשייה התהליכית
להרחבה
Link Seal אטמים לצנרת במעברי קיר ושוחות
Link Seal
אטמים לצנרת במעברי קיר ושוחות
להרחבה
LSI Petroleum Lighting תאורה לתחנות דלק
LSI Petroleum Lighting
תאורה לתחנות דלק
להרחבה
Morgan Brothers Company איים למשאבות בתחנות דלק
Morgan Brothers Company
איים למשאבות בתחנות דלק
להרחבה
MPC Containment יריעות לאיטום מאצרות ומיכול משני; שוחות למנפקות דלק בתחנות קיימות
MPC Containment
יריעות לאיטום מאצרות ומיכול משני; שוחות למנפקות דלק בתחנות קיימות
להרחבה
Nirafon מערכות ניקוי אקוסטיות ®Niraeus
Nirafon
מערכות ניקוי אקוסטיות ®Niraeus
להרחבה
Nuova Giungas מחברי צנרת מבודדים
Nuova Giungas
מחברי צנרת מבודדים
להרחבה
Perolo SA ציוד עבור מכליות להובלת כימיקלים ומוצרי מזון ולאיזו-קונטיינרים
Perolo SA
ציוד עבור מכליות להובלת כימיקלים ומוצרי מזון ולאיזו-קונטיינרים
להרחבה
Pipeline Seal and Insulator, Inc. תמיכות פלסטיות ואטמי קצה לצנרת במעברי כביש
Pipeline Seal and Insulator, Inc.
תמיכות פלסטיות ואטמי קצה לצנרת במעברי כביש
להרחבה
Plenty מערבלי צד למכלי אחסנת דלק ולתעשייה הפטרוכימית
Plenty
מערבלי צד למכלי אחסנת דלק ולתעשייה הפטרוכימית
להרחבה
Plenty Filters מסנני סל ורשת לנוזלים וגז, מסננים עם ניקוי עצמי
Plenty Filters
מסנני סל ורשת לנוזלים וגז, מסננים עם ניקוי עצמי
להרחבה
PMP Corporation שיפוץ מכלולי מנפקות דלק מכל הסוגים
PMP Corporation
שיפוץ מכלולי מנפקות דלק מכל הסוגים
להרחבה
Pronal בלונים מתנפחים לאטימת קווי צנרת
Pronal
בלונים מתנפחים לאטימת קווי צנרת
להרחבה
PT Coupling מחברים לחיבור / ניתוק מהיר של צנרת
PT Coupling
מחברים לחיבור / ניתוק מהיר של צנרת
להרחבה
PureFlex צינורות גמישים לכימיקלים ופרמצבטיקה, טפלון וצינורות לכלור; מגופי פרפר ומגופי כדור מחומרים מרוכבים מצופים בפוליאתילן צפיפות גבוהה, טפלון וקרמיקה
PureFlex
צינורות גמישים לכימיקלים ופרמצבטיקה, טפלון וצינורות לכלור; מגופי פרפר ומגופי כדור מחומרים מרוכבים מצופים בפוליאתילן צפיפות גבוהה, טפלון וקרמיקה
להרחבה
PWM שילוט מחירים ומסרים אלקטרוני
PWM
שילוט מחירים ומסרים אלקטרוני
להרחבה
Reelcraft גלגלות לצינורות תדלוק
Reelcraft
גלגלות לצינורות תדלוק
להרחבה
Rhino Process Equipment™ מלכודות לפיגים, מתקני שילוח לפיגים, מכסי פתיחה מהירה לצנרת  ולמיכלים בלחץ גבוה
Rhino Process Equipment™
מלכודות לפיגים, מתקני שילוח לפיגים, מכסי פתיחה מהירה לצנרת ולמיכלים בלחץ גבוה
להרחבה
Risbridger Ltd מוצרים ייחודיים לתשתית תחנות דלק – מונעי מילוי יתר האמינים ביותר  הניתנים לבדיקה
Risbridger Ltd
מוצרים ייחודיים לתשתית תחנות דלק – מונעי מילוי יתר האמינים ביותר הניתנים לבדיקה
להרחבה
Senior Berghöfer מחברי התפשטות וצנרת גמישה - מתכתיים ומצופים טפלון
Senior Berghöfer
מחברי התפשטות וצנרת גמישה - מתכתיים ומצופים טפלון
להרחבה
SIKA בקרי זרימה, מדי זרימה, ווסתי זרימה ומפסקי גובה
SIKA
בקרי זרימה, מדי זרימה, ווסתי זרימה ומפסקי גובה
להרחבה
Smith Fibercast צנרת ואביזרים מפיברגלאס; צנרת פיברגלאס תת-קרקעית לתחנות דלק
Smith Fibercast
צנרת ואביזרים מפיברגלאס; צנרת פיברגלאס תת-קרקעית לתחנות דלק
להרחבה
Spiro Gills מחליפי חום מקוררי אוויר - צנרת סנפירית / צלעות, מגדלי קירור רטובים
Spiro Gills
מחליפי חום מקוררי אוויר - צנרת סנפירית / צלעות, מגדלי קירור רטובים
להרחבה
Statiflo International מערבלים סטטיים
Statiflo International
מערבלים סטטיים
להרחבה
TCS - Total Control Systems מוני זרימה לדלק ודס"ל
TCS - Total Control Systems
מוני זרימה לדלק ודס"ל
להרחבה
Technol מסנני חול אנכיים ואופקיים מפיברגלס לסינון מים
Technol
מסנני חול אנכיים ואופקיים מפיברגלס לסינון מים
להרחבה
Titan Industries, Inc. ציוד להזרקת תוספים בקווי דלק ובגשרי מילוי
Titan Industries, Inc.
ציוד להזרקת תוספים בקווי דלק ובגשרי מילוי
להרחבה
TITAN Metal Fabricators ציוד תהליכי עמיד בקורוזיה (מתכות מיוחדות); מעבים מטנטאלום לאפליקציות של פרמצבטיקה
TITAN Metal Fabricators
ציוד תהליכי עמיד בקורוזיה (מתכות מיוחדות); מעבים מטנטאלום לאפליקציות של פרמצבטיקה
להרחבה
Todo היצרן המוביל בעולם של מצמדים עם ניתוק יבש; מגופים כדוריים קלי משקל מאלומיניום
Todo
היצרן המוביל בעולם של מצמדים עם ניתוק יבש; מגופים כדוריים קלי משקל מאלומיניום
להרחבה
Ultraflote גגות צפים וגגות גיאודטיים מאלומיניום למכלי אחסון דלק
Ultraflote
גגות צפים וגגות גיאודטיים מאלומיניום למכלי אחסון דלק
להרחבה
Veeder Root - VRM ראשי תצוגה ורישום למוני זרימה
Veeder Root - VRM
ראשי תצוגה ורישום למוני זרימה
להרחבה
Velcon Filters, Inc. מסננים/מפרידי מים לדלק ודס"ל; ציוד סינון לתעשייה ו
Velcon Filters, Inc.
מסננים/מפרידי מים לדלק ודס"ל; ציוד סינון לתעשייה ו
להרחבה
Villa & Bonaldi מחליפי חום מעטפת ושפופרות
Villa & Bonaldi
מחליפי חום מעטפת ושפופרות
להרחבה
Warner Lewis מפרידים ציקלוניים וציוד לסינון דלקים ; שוחות הידרנטים וציוד לסינון וניפוק דס"ל
Warner Lewis
מפרידים ציקלוניים וציוד לסינון דלקים ; שוחות הידרנטים וציוד לסינון וניפוק דס"ל
להרחבה
Wayne Fueling Systems   מנפקות דלק ומסופים לכרטיסי אשראי
Wayne Fueling Systems
מנפקות דלק ומסופים לכרטיסי אשראי
להרחבה
Westech בולמי להבה ובולמי התפוצצות
Westech
בולמי להבה ובולמי התפוצצות
להרחבה
Zeeco מבערים לתנורים, לפידים, משרפות
Zeeco
מבערים לתנורים, לפידים, משרפות
להרחבה
כל הזכויות שמורות 2013